Šv. Onos bažnyčios skveras

Stato Vilniaus miesto savivaldybė

Šv. Onos bažnyčios skveras dabar
Projektas Šv. Onos bažnyčios skveras paskelbtas platformoje